Bekijk wijkaanbod
Opgeven Zaalvoetbal
Musical Doornroosje
Klimmen
Zaalvoetbaltoernooi
Chicks in the City
Schaatsen en/of Zwemmen
Kerstplaza

Opgeven kan bij het WIJ-jeugdteam in je wijk.
Voor informatie kun je ook info@opzngronings.nl e-mailen.